Hardware a Software

Hardware

Hardware (z anglického významu „železářské zboží“ nebo také „nářadí“, počítačový hardware je pak „computer hardware“) označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače na rozdíl od dat a programů (označovaných jako software). Hardware jsou součástky počítače bez nichž by nebyl schopen pracovat. Jsou to elektronické součástky, které jsou na základové jednotce někdy nazývané základová deska, motherboard nebo mainboard. Základová deska je základní hardware většiny počítačů. Samotná hranice mezi softwarem a hardwarem však není nijak ostrá – existuje tzv. firmware, což je název pro programy napevno vestavěné v hardware. Zdroj, je hardware napájený z elektrické sítě, který vede proud do základové jednotky a jiných hardware součástí, které nejsou přímo zapojeny do některé ze sběrnic na základové jednotce, a potřebují k chodu proud.

Typické části hardwaru

Počítač se obvykle skládá z čistě elektronických zařízení (procesor, paměť, display) a elektromechanických dílů (klávesnice, tiskárna, diskety, disky, jednotky CD-ROM, páskové jednotky, reproduktory) pro vstup, výstup a ukládání dat. Počítač se skládá z procesoru, operační paměti a vstupně-výstupních zařízení.

Procesor Harddisk Základní deska Síťová karta CD-mechanika

Software

Software (česky programové vybavení) je v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou (obvykle užitečnou) činnost. Software lze rozdělit na systémový software, který zajišťuje chod samotného počítače a jeho styk s okolím a na aplikační software, se kterým buď pracuje uživatel počítače nebo zajišťuje řízení nějakého stroje (viz embedded systém). Software je protiklad k hardware, který zahrnuje všechny fyzické součásti počítače (elektronické obvody, skříň…).

Terminologie

Definici ani rozdělení software není možné zcela přesně určit, protože existuje velmi mnoho pohledů na to, jak by měla být provedena. Dále jsou diskutovány některé aspekty.

Software a data

Definice software může i tak, že software je v počítači vše, co není hardware (tj. vše kromě fyzických součástí počítače). Avšak v tomto případě zahrnujeme mezi software i data, která typicky není možné vykonat procesorem, protože neobsahují strojové instrukce pro procesor počítače, ale data popisují obrázek, textový dokument a podobně. Označení software se tak někdy vztahuje jen na programy, ale může se vztahovat i na data. V některých případech lze však na data pohlížet i jako na program (například programy zkomprimované do ZIP souboru). Hranice mezi výkonným software (programem) a daty je nejasná i v případě HTML souborů obsahujících webové stránky, protože v nich může být úryvek programu v JavaScriptu nebo jazyce PHP. Lze nalézt i další příklady.

Škodlivý software

Software může provádět i nezamýšlenou činnost a v takovém případě hovoříme buď o programátorské chybě nebo o počítačových virech, malware, spyware, trojských koních a podobném nežádoucím software. Důvodem existence nežádoucího software jsou zlé nebo nečestné úmysly jejích tvůrců, kteří zneužívají chyb ostatním software (webový prohlížeč, e-mailový klient, ale i v operačním systému a jinde) nebo neznalosti obsluhy počítače (viz sociální inženýrství). Běžný uživatel počítače obvykle nemá dostatečné technické znalosti, aby takový software rozeznal nebo dokonce zabránil v jeho činnosti. Proto existují antivirové programy, antispyware a další programy, které leží na pomezí aplikačního a systémového software a pokouší se činnost nežádoucího software eliminovat.

Podle funkce můžeme software rozdělit na několik skupin

1)systémový software – umožňuje efektivní používání počítače

2)firmware – software obsažené v hardware (BIOS, firmware vstupně-výstupních zařízení…)

3)operační systém – spravuje počítač, vytváří prostředí pro programy

4)jádro operačního systému (včetně ovladačů zařízení)

5)pomocné systémové nástroje – pro správu operačního systému (formátování disků, nastavení oprávnění, utility, démoni, …)

6)aplikační software – umožňuje uživateli vykonávat nějakou užitečnou činnost, například:

7)kancelářské balíky: textový editor, tabulkový procesor, prezentační program, …

8)grafické programy: vektorový grafický editor, bitmapový grafický editor, …

9)vývojové nástroje: vývojové prostředí, překladač, …

10)zábavní software: počítačové hry, přehrávače digitálního zvuku a videa apod.

11)atd. (lze vymyslet různá rozdělení podle druhu, účelu, vzhledu, funkčnosti – například oddělit softwarové knihovny).

Zdroje: Wikipedia Wikipedia Stream Stream Seznam-obrázky

Počet návštěv

BlueBoard.cz

Návštěvní kniha

BlueBoard.czstáhnout mp3
TIP: online hry